Økonomisk modell Sunde IL håndball.                                

 Kontingent.

 Medlemmer i Sunde Il håndball har følgende forpliktelser:

Gruppe

Trenings-avgift

Medlems-avgift *

Loddbok**

Totale forpliktelser

Minihåndball 1. – 3. klasse

500 kr

100 kr

500 kr

1100 k

Flyball 9 - 10 år

700 kr

100 kr

500  kr

1300 kr

Seriespill 11 år - 16 år + student/militær

900 kr

100 kr

500 kr

1500 kr

Senior

1000 kr

100 kr

500 kr

1600 kr

Ledere, oppmenn, styrerepresentanter, foreldrekontakter osv***

Familiemedlemsskap

 

 Kr 100


kr 200

 

Kr 100

*Medlemsavgift til Sunde IL på kr. 100 pr. spiller. Familiemedlemsskap er kr. 200 pr. familie. Medlemsavgiften gjelder både fotball- og håndballavdelingen.

Sunde IL – håndball gir 50 % søskenmoderasjon for barn nr. 3 på treningsavgiften i håndball.

**Loddboka inneholder 100 lodd a kr. 5,- (alle medlemmer)

***Dette medfører at medlemmet er stemmeberettiget på årsmøtet til hovedstyret dersom medlemmet er fylt 16 år.

Sportslig Utvalg sine inntekter og kostnader (forpliktelser).

Inntekter

 1. Treningsavgift
 2. Loddsalg – 1 bok fra hvert spillende medlem
 3. Diverse tilskudd fra hovedstyret.
 4. Overskudd alt busalg.
 5. 25 % av skiltreklame i hallen

Kostnader:

 1. Alle påmeldinger i seriespill.
 2. Fergeutgifter i forbindelse med punkt 1.
 3. Dommerutgifter minihåndball og akitivitetsserie – opp til 11 år.
 4. Trenerbager ved behov
 5. Premier ved sesongavslutning
 6. Treningstøy til trener/foreldrekontakt (betalende medlemmer) tas ved behov med materialforvalter. Genser for personer som hører til lag opp til 11 år,  treningsdress fra 12 år og oppover.
 7. Treningsutstyr som gjelder flere lag.
 8. Påmeldingsavgift, transport og pizza på fellesturnering bestemt av SU
 9. Betaling og kjøregodgjørelse til trener på kontrakt med SU
 10. Inntil enn turnering i året pr lag dersom laget ikke deltar på fellesturnering.
 11. Støtte til lag som kvalifiserer seg til spesielle turneringer/serier på sportslig grunnlag. Støtte blir gitt på bakgrunn av søknad med budsjett.

Lagenes inntekter og kostnader (forpliktelser)

Hvert lag har egen lagskonto. I tillegg har mini 1.-3. klasse en felleskonto med inntekter fra turneringer. Fra denne kontoen overføres kr 200 pr spiller, maks 4000, til egen konto det året laget starter i aktivitetesserien.

Inntekter

Inntektskilde

Andel som tilfaller til det enkelte laget

 

 

All dugnad

100 %

Skiltreklame

75 % til laget og 25 % til Su

Kostnader:

 1. Skaffe en gevinst a kr 600,- eller 2 gevinster a kr 300,- til håndball-lotteriet.
 2. Lag som ikke skaffer gevinst blir trukket fra lagskonto.
 3. Alt utstyr som lagene trenger (ikke utstyr nevnt under punkt 4)
 4. Laget dekker for trenere/lagledere sin deltakteravgift i turneringer
 5. Sosiale aktiviteter og avslutninger.
 6. Påmeldingsavgifter/dommerutgifter private turneringer og kamper.
 7. Dommerutgifter/avgift på kamper som er omberamma utenom kretsen sine hovedfrister.
 8. Reiseutgifter og andre utgifter i fbm private turneringer.
 9. Deltakerkort turneringer
 10. Utgifter for å gjøre bua mer attraktiv.
 11. Alt annet som ikke er nevnt.

 Vedtatt i SU mandag 18. november 2013

Neste kamp


Ingen kommende kamper!

Tabell 4. divisjon Rogaland 2018/19

# Lag Ka +/- Po
1 Austrått IL 0 0 0
1 Bryne 2 0 0 0
1 Forus og Gausel 0 0 0
1 Havørn 0 0 0
1 Hundvåg 2 0 0 0
1 Nord 0 0 0
1 Randaberg 0 0 0
1 Sola Håndball2 0 0 0
1 Sunde IL 0 0 0
1 UISI 0 0 0
1 Varhaug 2 0 0 0

Siste kamp


Ingen spilte kamper!

Lagstatistikk

No event types were selected in backend

Brukere på siden

Vi har 295 gjester og ingen medlemmer på besøk.