Retningslinjer for reiser

Formål

1. Å gjøre reise og opphold ved kamper, turneringer og treningsleirer til en trygg, god og minnerik opplevelse for aktive og ledere.

2. Skape trygghet for foresatte som overlater barn og unge i klubbens varetekt.

3. Gi trygghet for våre ledere om hva som forventes av dem.

 

Omfang og forutsetninger

1. Disse retningslinjer gjelder for alle reiser i forbindelse med kamper, turneringer og treningsleirer med overnatting der aktive under myndighetsalder deltar.

2. Reiser som omfattes av disse retningslinjer er å betrakte som alkoholfri sone for aktive og ledere fra avreise til hjemkomst. Vi støtter oss til Norsk Håndballforbunds (NHF) alkoholpolitikk. Dette betyr:

«Klubben som organisasjon skal ha tydelige holdninger til alkohol. Barn og unge skal oppleve at vi tilbyr et trygt og godt miljø hvor bruk av alkohol ikke hører hjemme. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke drikke alkohol i samvær med utøvere i denne aldersgruppe. Spillere i aldersbestemte klasser skal derfor møte et fullstendig alkoholfritt miljø. Det betyr at barn og ungdom ikke skal se trenere eller voksne ledsagere drikke alkohol eller opptre beruset i forbindelse med reiser, turneringer eller andre idrettsarrangementer.»

3. På alle reiser i regi av Sunde IL, skal det utpekes en ansvarlig hovedleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst.

4. Før avreise må ledere sjekke eventuelle reglement eller retningslinjer for den kamp, turnering eller treningsleir laget skal delta på.

5. Der hvor flere lag deltar skal hvert lag ha med seg minimum to ledere inkludert trener/lagleder. Minimum en av lederne skal være av samme kjønn som lagets deltakere. Disse lederne har ansvar for sitt lag eller gruppe.

6. Ved felles transport skal hvert lag ha med to ledere. Disse trenger ikke være av samme kjønn som lagets deltakere.

7. Hvert lag skal ha minimum to ledere som overnatter på samme sovesal som deltakerne. Disse lederne skal være av samme kjønn som lagets deltakere.

 

Lagleder

1. Før avreise skal det avholdes informasjonsmøte for deltakerne og deres foresatte, eller på annen måte sørge for at tilstrekkelig informasjon blir gitt.

2. Sørger for at oppdatert deltakerliste med telefonnummer til foresatte på alle deltakere finnes.

3.Sørger for at det etter reisen blir levert regnskap med bilag for turen til daglig leder i Sunde IL.

Neste kamp


Ingen kommende kamper!

Tabell 4. divisjon Rogaland 2018/19

# Lag Ka +/- Po
1 Austrått IL 0 0 0
1 Bryne 2 0 0 0
1 Forus og Gausel 0 0 0
1 Havørn 0 0 0
1 Hundvåg 2 0 0 0
1 Nord 0 0 0
1 Randaberg 0 0 0
1 Sola Håndball2 0 0 0
1 Sunde IL 0 0 0
1 UISI 0 0 0
1 Varhaug 2 0 0 0

Siste kamp


Ingen spilte kamper!

Lagstatistikk

No event types were selected in backend

Brukere på siden

Vi har 34 gjester og ingen medlemmer på besøk.