Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte i Sunde Idrettslag.

Tid: Torsdag 3. januar 2019 klokken 17:30
Sted: Klubbhuset i Heiloveien 1.

Sakliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Valg av ny revisor.

5. Forslag om å melde Sunde Idrettslag inn i Norges Svømmeforbund.