Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte i Sunde Idrettslag.

Til medlemmene i Sunde idrettslag

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I SUNDE IDRETTSLAG ONSDAG 25. SEPTEMBER 2013 KL 20:00 PÅ KLUBBHUSET

SAKLISTE

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets regnskap for 2011

5. Godkjenne idrettslagets organisasjonsplan

6. Godkjenne idrettslagets lovnorm

7. Foreta følgende valg:

* Nestleder

* 2 revisorer

Med hilsen
Styret Sunde IL

Vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (Vedlegg Sak 4. idrettslagets regnskap og revisjonsberetning for 2011.pdf)Vedlegg 1766 kB
Last ned denne filen (Vedlegg sak 5 _ forslag til organisasjonsplan.pdf)Vedlegg 2885 kB
Last ned denne filen (Vedlegg sak 6_ forslag til lovnorm.pdf)Vedlegg 386 kB
Last ned denne filen (Vedlegg til sak 7_valg.pdf)Vedlegg 418 kB