Hei - vi har lagd en web utgave av vårt medlemsblad - våren 2014. I bladet finner du en mengde info, mye lesestoff, mange gode bilder og artikler fra både håndball og fotball avdelingene. Trykk på linken og bli litt bedre kjent med oss i Sunde IL.

Trykk her!!!!!