Vi vil få lov til å takke Morten Endresen for all den tid han har brukt på vårt klubbhus og våre buer. Han har i noen år hatt utleiedelen, vaktmesterjobb og hatt ansvar for buene. Det er ikke få timer han har lagt ned i og rundt klubben. Han har "trappet ned" og er nå bas for klippedugnaden. Samtidig må vi få rette en stor takk til hans flotte kone Anne Karin Riisa, som vi vet har hatt mer en en finger med i spillet.

Samtidig ønsker vi også å takke Morten Reitan for all den jobb han har gjort i forbindelse med leder for sportslig utvalg fotball, og som tidligere styremedlem i klubben. Han har vært en bærebjelke i hele fotballavdelingen. Morten fortsetter som trener for juniorguttene.

Det har også vært noen frafall i håndball også. Katharina har trukket seg som sportslig leder. Hun har lagt en en enorm innsats for håndballen. Hun kommer til å fortsatt være en del av HJ00 laget i sesongene som kommer.

Glenn Cato Myklebust, Tommy Lie og Therese Birkeland har også trukket seg ut fra sportslig utvalg håndball. Vi takker for innsatsen dere har lagt ned. 

Runar Sveinall har tatt over utleiebiten, Monica Hanstvedt og Aldenora Fjellheim har tatt over buene, og Åge Hanstvedt har tatt over som leder for sportslig utvalg fotball og Kjetil Serigstad som leder i sportslig utvalg håndball.

Vi ønsker de lykke til med nye verv.