Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Sunde idrettslag

Tid: 7. november 2016, kl 17.30.
Sted: Klubbhuset til Sunde Idrettslag  

 

Sunde idrettslag innkaller med dette til ekstraordinært årsmøte iht. lovens § 10 – punkt 10 d.
Vi skal ha 2 årsmøtevalgte revisorer. På grunn av flytting har ikke Stig Thorsen mulighet til å revidere 2016 regnskapet og vi har derfor bare en revisor. Vi må følgelig velge en ny revisor slik at vi oppfyller lovnormens krav.

Saksliste

1) Godkjenne de stemmeberettigede.

2) Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3) Velge dirigent, referent, og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4) Valg av ny revisor.

Forslag til ny revisor er Johan Lundetræ Cimen.

 

Med vennlig hilsen
Styret